Investorid kogunevad Solana poole: Järgmine suur krüptobuum?

Algaja

Algaja juhend krüptoraha kohta

Vahepealne

Blockchaini ja krüpto vahepealne juhend

Ekspert

Krüptoraha uudised ekspertidele

CoinShares'i hiljutine uuring näitas, et Solana (SOL) kogeb märkimisväärset investeeringute kasvu institutsionaalsete mängijate poolt. Digitaalsete varade fondijuhtide uuringu tulemuste kohaselt, mille käigus koguti teadmisi 64 institutsionaalselt investorilt, kes jälgivad kokku 600 miljardi dollari suurust varade kogumahtu, on märgatavalt suurenenud huvi alternatiivsete krüptovaluutade vastu, kusjuures Solana on selle suundumuse esirinnas.

James Butterfill, CoinShares'i uuringute juht, täpsustas uuringu tulemusi, märkides, et “investorite seas on märgatavalt toimunud mitmekesistumine altcoinide suunas, kusjuures Solana puhul on institutsionaalne toetus märkimisväärselt tõusnud”.

Ta märkis, et peaaegu 15% uuringus osalejatest kaasab nüüd SOLi oma investeerimisportfelli, mis tähendab olulist tõusu võrreldes varasemate uuringutega. Näiteks jaanuari uuringus toodi välja, et institutsioonilised investeeringud Solana'sse puudusid täielikult.

Rõhutades veelgi Solana kasvavat heakskiitu institutsionaalsetes ringkondades, märkis Butterfill selle kasvavat atraktiivsust, mida on soodustanud hiljutised tehnoloogilised täiustused ja suurem kohalolek turul. Sellegipoolest säilitab Bitcoin jätkuvalt oma juhtpositsiooni, kuna üle 25% vastanutest investeerib sellesse, tihedalt järgneb Ethereum, mis jääb napilt 25% piirist maha.

Solana-kasv-investeerimisportfellidesse

Hoolimata sellest, et Bitcoin ja Ethereum säilitavad oma juhtpositsiooni peamiste digitaalsete varade seas, on investorite suhtumises toimunud märkimisväärne muutus. Kuigi Bitcoini eelistab endiselt 41% investoritest, kes on selle tulevase kasvu suhtes optimistlikud, on see näitaja võrreldes varasemate andmetega veidi langenud.

Seevastu Ethereumi investorite usaldus on vähenenud, langedes 35%-lt umbes 30%-le, mis langeb kokku kasvava vaimustusega alternatiivsete plokiahelate vastu, nagu Solana, mida on märgitud nende eriliste tehnoloogiliste omaduste ja potentsiaalsete rakenduste poolest.

Seevastu näitab uuring, et Solana väljavaadete suhtes valitseb tugevam optimism: umbes 14% vastanutest on selle kasvupotentsiaali suhtes optimistlikud, mis on varasemast 12%-st suurem.

See entusiasm on osa laiemast suundumusest, kuna digitaalsed varad moodustavad nüüd 3% keskmisest investeerimisportfellist, mis on kõrgeim tase alates uuringu algusest 2021. aastal. See tõus on suures osas tingitud USA spot Bitcoini ETFide käivitamisest, mis lihtsustab institutsionaalset juurdepääsu Bitcoinile.

Siiski osutab uuring ka olulistele takistustele, mis piiravad krüptovaluutade, nagu Solana, laiemat kasutuselevõttu. Regulatiivsed probleemid on endiselt investorite peamine mure, nagu rõhutas Butterfill, kes märkis, et “regulatiivseid takistusi peetakse endiselt oluliseks takistuseks, kuigi on rahustav näha, et mure volatiilsuse ja hoiuküsimuste pärast väheneb”.

Lisaks heidab uuring valgust investorite kasvavale arusaamale, et krüptovaluutasid peetakse üha enam väärtuslikeks investeeringuteks. See arvamus on tõusnud vähem kui 15%-lt jaanuaris üle 20%-ni aprillis, mida on soodustanud klientide kasvav nõudlus ja positiivne hinnaliikumine.

Tulevikku vaadates võib öelda, et digitaalsete varade maastik on valmis kiireteks muutusteks. Institutsionaalsed investorid laiendavad oma portfelli, et kaasata uuenduslikke tehnoloogiaid, ja altcoinid, nagu Solana, on valmis edasiseks populaarsuseks. Siiski sõltub kasutuselevõtu tempo suuresti arenevatest regulatiivsetest raamistikest ja üldisest majanduskliimast, mis kujutab endast nii väljakutseid kui ka võimalusi investoritele selles dünaamilises valdkonnas.

Algaja

Algaja juhend krüptoraha kohta

Vahepealne

Blockchaini ja krüpto vahepealne juhend

Ekspert

Krüptoraha uudised ekspertidele