Teenuslepingu tingimused

Cryptoguide.ee püüab tagada, et kogu Cryptoguide.ee veebisaidil või Cryptoguide'i alamdomeenidel asuvatel lehekülgedel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane. Me ei vastuta siiski Cryptoguide.ee veebisaidi kaudu lingitud väliste veebisaitide sisu eest. Te kasutate kolmandate osapoolte sisu omal vastutusel.

Cryptoguide.ee ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis tuleneb sellel veebisaidil olevale materjalile tuginemisest.

Palun pange tähele, et kuigi suur osa sellel veebisaidil loodud ja avaldatud materjalist on oma olemuselt mitte finantsalane, ei ole Cryptoguide.ee finantsalane allikas ning autorite ja teiste koostajate arvamused on nende endi omad ega kujuta endast finantsnõustamist. Kui vajate sellist nõuannet, soovitab Cryptoguide tungivalt pöörduda professionaali poole.

Kogu sellel veebisaidil olev materjal on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil. Miski selles materjalis ei kujuta endast investeerimisnõustamist.

Te nõustute konkreetselt hüvitama, kaitsma ja hoidma Cryptoguide'i, selle sidusettevõtteid, ametnikke, direktoreid, töötajaid, agente ja kolmanda osapoole teenusepakkujaid vabaks kõigist nõuetest, kuludest, kahjudest, kaotustest, kuludest ja muudest kohustustest, sealhulgas advokaaditasudest ja -kuludest, mis tulenevad või on seotud Cryptoguide'i kasutamisega, käesoleva kasutajakokkuleppe rikkumisega ja/või kolmandate isikute või isikute õiguste rikkumisega.

Me ei vastuta mis tahes erilise, kaudse, kaudse, kaudse, juhusliku, juhusliku, karistusõigusliku või eeskujuliku kahju eest, olenemata sellest, kas see põhineb deliktil, lepingul või muul õiguspärasel teoorial, või mis tahes viisil, mis on seotud käesoleva lepingu või teie poolt Cryptoguide kasutamise või selle katsega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi, firmaväärtuse, kasutamise või andmete kaotuse eest. See vastutuse piirang ei kehti isegi siis, kui meid on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garantiide välistamist ega piira või välista vastutust juhusliku või kaudse kahju eest, seega ei pruugi ülaltoodud välistused teie suhtes kehtida. Teil võivad olla ka muud õigused, mis on riigiti erinevad.

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma meid, meie sidusettevõtteid ja kolmanda osapoole teenusepakkujaid ning kõiki nendega seotud juhte, töötajaid, esindajaid ja ametnikke kahjude eest (tegelike ja kaudsete) igasuguste nõuete, nõudmiste ja kahjude eest, mis on teada ja teadmata, avalikustatud ja avalikustamata, mis tulenevad Cryptoguide'i teenuse kasutamisest või on sellega kuidagi seotud.

Kõik teie ja meie vahelised nõuded või vaidlused, mis tulenevad käesolevast kasutajakokkuleppest või on sellega seotud, kuuluvad täielikult või osaliselt Ühendkuningriigi ja Londoni linna seaduste kohaldamisalasse, arvestamata kollisiooninormide sätteid.

Privaatsuspoliitika

Cryptoguide.ee (“meie”, “meid”, “meid”, “sait” või “Cryptoguide”) austab teie privaatsust. Käesolevat privaatsuspoliitikat (“poliitika”) kohaldatakse isikuandmete ja kliendiandmete (“teave”) suhtes, mida Cryptoguide saab meie veebisaidi, Cryptoguide – Blockchain & Ethereum News brauseripikenduse või mis tahes muu allika kaudu, millega käesolev poliitika on seotud või seotud.

Käesolev poliitika kirjeldab teavet, mida me kogume meie veebisaidi külastajate kohta (“teie”, “teie”) ja kuidas me seda teavet kasutame. Samuti selgitame, kuidas me kaitseme teie andmete turvalisust ja kuidas saate meiega meie privaatsustavade kohta ühendust võtta.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 ja kõigile rakendusaktidele (“GDPR”) oleme kõikide meie poolt töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.

Meie kogutud andmete liigid
1.1 Mitte-isikuandmed:
1.1 (a) Kui külastate Cryptoguide.ee veebisaiti, kogub meie süsteem teavet veebisaidi kasutamise kohta automatiseeritud vahenditega, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebiserverilogide, JavaScripti ja sarnaste tehnoloogiate abil.
1.2 Isikuandmed:
1.2 (a) Me võime saada teie isikuandmeid järgmistest allikatest:
(i) otse teilt (veebisaidi või veebivormide kaudu) ja/või
(ii) kolmandatelt isikutelt, teenusepakkujatelt, kes abistavad meid meie teenuste osutamisel, või teie sotsiaalmeediakontodelt, mida olete kasutanud meie veebiteenustesse sisselogimiseks.
1.2 (b) Andes meile vabatahtlikult isikuandmeid, sealhulgas veebilehe kaudu, annate selgesõnaliselt ja tagasivõtmatult nõusoleku, et me kasutame teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui annate meile isikuandmeid, tunnistate ja nõustute, et selliseid isikuandmeid võidakse teie praegusest asukohast edastada Saidi ja volitatud kolmandate isikute serveritesse, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.
1.2 (c) Me võime koguda järgmisi isikuandmete kategooriaid, mis on seotud meie praeguste või tulevaste üksikkülastajatega:
(a) kontaktandmed;
(b) teie IP-aadress ja unikaalsed mobiilseadme tunnused (nt seadme ID, reklaami ID, MAC-aadress);
(c) teave teie seadme kohta, näiteks tootja, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja keel;
d) ulatuslik asukohateave;
e) täpne geograafilise asukoha teave;
f) teave, mida me kogume küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil.
g) teave, mida saame, kui ühendate meie teenusega kolmanda osapoole tööriista (näiteks Facebook, Google või Vkontakte);
h) teave reklaami ja analüüsi eesmärgil, et saaksime teile paremat teenust pakkuda;
i) brauseri tüüp, mida te kasutate teenustega suhtlemiseks (näiteks teie tagasiside reisi kohta);
j) teave selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate (nt külastatud leheküljed, geograafiline asukoht, veebisaidil veedetud aeg, veebisündmused);
(k) teie veebiturunduse eelistused; ja/või
(l) mis tahes muu teave, mida soovite meile edastada.
1.3 Täiendav teave:
1.3 (a) Me jätame endale õiguse saada aeg-ajalt oma esindajate kaudu teavet juriidiliste isikute kohta, kes külastavad meie veebisaiti.
1.3 (b) Võime saada teavet juriidilise isiku veebisaidi, juriidilise isiku nime, juriidilise isiku kontaktandmeid, sealhulgas ettevõtte e-posti aadressid, asutamisriigi ja juriidilise isiku ICO lingi (kui see on kohaldatav) kohta.
1.4 Me võime kasutada veebibrauseri pistikprogrammi, et saada käesolevas poliitikas kirjeldatud teavet. Meie veebilehitseja laiendus saab juurdepääsu ainult teatud teabele, millele te olete selgesõnaliselt juurdepääsu andnud. Me ei saa ega jälgi teie sirvimisajalugu.

Kuidas me teavet kogume?
2.1 Me võime koguda teie isikuandmeid, näiteks teie e-posti aadressi ja nime, ainult siis, kui te annate need meile vabatahtlikult. Te võite alati loobuda isiklike andmete esitamisest. Me võime koguda teie kohta isikustamata teavet, kui te suhtlete meie veebisaidiga.
Kuidas me kogutud teavet kasutame?
3.1 Me kasutame isikustamata teavet järgmistel eesmärkidel:
(a) selleks, et teile ei näidataks tarbetuid reklaame või et te ei külastaksite saiti rohkem kui vaja;
(b) et arvutada meie veebilehte külastavate inimeste koguarv ja arvutada, millised veebilehe osad on kõige populaarsemad;
(c) parandada meie veebilehtede sisu ning isikupärastada meie veebilehtede sisu ja kujundust;
(d) et pakkuda teile veebisaidil soovitud teavet, näiteks artikleid, uudiseid, aruandeid, analüüse jne;
3.2 Valdkonnad, kus me võime kasutada teie isikuandmeid, on näiteks uudiskirjade saatmine, tagasiside andmine, eelkõige võimalus kommenteerida artikleid, interaktiivsed vormid. Kui olete meile oma e-posti aadressi andnud, võite saada meilt ja meie hoolikalt valitud partneritelt aeg-ajalt reklaamsõnumeid, milles teid teavitatakse eripakkumistest või -teenustest, kui olete andnud selleks nõusoleku. Samuti võite saada meilt e-kirju, mis on seotud veebilehe toimimisega seotud haldusteadetega. Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku elektrooniliste turundussõnumite saamiseks, saates Cryptogide'ile loobumisavalduse või klõpsates Cryptogide'i e-kirjas oleval nupul (“loobumisnupp”).
3.3 Me võime jagada teie andmeid järgmiste kolmandate isikutega:
(a) tehnilise toe pakkujad, kes abistavad meie veebisaidi ja infrastruktuuri hooldamisel,
(b) kolmanda osapoole tarkvarapakkujad, kui teenusepakkuja haldab asjaomaseid isikuandmeid meie nimel;
(c) kutsenõustajad, näiteks advokaadid, raamatupidajad, maksunõustajad, audiitorid ja kindlustusmaaklerid;
d) teenusepakkujad, kes aitavad meil kujundada ja koguda arvamusi meie toodete ja teenuste kohta;
(e) meie reklaami- ja müügiedendusagentuurid, kes viivad meie nimel läbi turunduskampaaniaid ja reklaamivad meie tooteid või teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda, ja/või
(f) teenusepakkujad, kes aitavad meid meie teenuste osutamisel.
3.4 Me võime avaldada teie andmeid õiguskaitse- või valitsusasutustele.
Me võime avaldada teie isikuandmeid, kui seadus seda nõuab, et uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses ebaseadusliku tegevuse, pettusekahtluste, meie intellektuaalomandi õiguste rikkumise, isikute füüsilist turvalisust ähvardavate võimalike ohtude, meie lepingute rikkumise või seadusega nõutavate olukordadega.

Küpsised
4.1 Küpsised on väikesed failid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse veebisaidilt teie brauserisse ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale.
4.2 Nagu paljud teisedki veebisaidid, kasutame me teabe kogumiseks küpsiseid. Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, et koguda teavet teie külastuse kohta ja võimaldada teil liikuda ühelt leheküljelt teisele, jälgida külastusi ning määrata kindlaks, millised meie veebisaidi valdkonnad ja funktsioonid on populaarsed. See aitab meil koguda tagasisidet, et saaksime oma veebilehte pidevalt täiustada ja kliente paremini teenindada. Küpsised ei võimalda meil koguda teie isikuandmeid ja me üldiselt ei salvesta küpsistes teie esitatud isikuandmeid.
4.3 Soovi korral saate kontrollida ja/või kustutada küpsiseid. Saate kustutada kõik oma arvutis juba olevad küpsised ning saate enamiku brauserite puhul seadistada küpsiste salvestamise vältimiseks oma arvutisse. Kui te seda siiski teete, ei pruugi mõned meie veebisaidi teenused ja funktsioonid toimida.

Andmete säilitamine
5.1 Me säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Me säilitame ja kasutame teie andmeid, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute jõustamiseks.
5.2 Te võite igal ajal saada kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte, võttes meiega ühendust aadressil [email protected]
5.3 Teil on õigus oma andmetele igal ajal juurde pääseda ja neid eksportida, saates taotluse aadressil [email protected].

Privaatsuskaebused
6.1 Kui teie andmete töötlemisele kohaldatakse ELi üldist andmekaitsemäärust, tugineme teie andmete töötlemisel oma õigustatud huvidele, nagu eespool kirjeldatud. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete kasutamisele meie turunduslikel eesmärkidel, klõpsates spetsiaalset nuppu ja loobudes kõigist e-kirjadest. Samuti võite esitada vastuväiteid töötlemisele, saates e-kirja aadressil [email protected].
6.2 Me võtame teie privaatsust tõsiselt. Kui te arvate, et me ei ole teie andmetega seoses tegutsenud kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, võite võtta ühendust andmekaitseasutusega aadressil [email protected]. Palun selgitage oma sõnumis võimalikult üksikasjalikult, kuidas teie arvates ei ole sait järginud käesolevat privaatsuspoliitikat. Me uurime teie kaebust kiiresti ja vastame teile 30 päeva jooksul.

Kuidas me kaitseme isikuandmeid
7.1 Meil on olemas halduslikud, tehnilised ja füüsilised kaitsemeetmed, mille eesmärk on kaitsta teie kohta hoitavaid isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või loata hävitamise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avalikustamise või kasutamise eest.
7.2 Oleme kehtestanud asjakohased turvameetmed, et vältida teie andmete juhuslikku kaotamist, juurdepääsu või loata kasutamist, muutmist või avalikustamist. Lisaks sellele piirame juurdepääsu teie andmetele ainult nendele töötajatele, esindajatele, töövõtjatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellel on vaja seda teada. Nad töötlevad teie andmeid ainult vastavalt meie juhistele ja on kohustatud järgima konfidentsiaalsusnõudeid.
Meil on kehtestatud menetlused mis tahes andmete rikkumise korral ning me teavitame teid ja asjaomast reguleerivat asutust andmete rikkumisest, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
8.1 Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik selleks, et neid koguda seoses teie päringutega meie veebisaidil või meie veebisaidi kasutamisega.
9 Kolmandate isikute lingid
9.1 Aeg-ajalt võime meie äranägemisel lisada või pakkuda veebisaidil kolmandate isikute tooteid või teenuseid. Nendel kolmandate isikute teenusepakkujatel on eraldi ja sõltumatud privaatsuspoliitikad. Seetõttu ei vastuta me nende lingitud teenuste sisu ja toimimise eest. Siiski püüame kaitsta meie veebisaidi terviklikkust ja tervitame tagasisidet nende teenuste kohta.

Analüütika
10.1 Selleks, et teha kindlaks, kui palju inimesi meie veebisaiti külastab, ja et paremini mõista meie külastajate jaoks kõige huvitavamaid valdkondi, jätame endale õiguse teha koostööd veebianalüütikaga tegelevate ettevõtetega, kes koguvad seda teavet meie eesmärkidel. Lisateavet leiate meie poolt kasutatava veebianalüütikafirma privaatsuspoliitikast: Google Inc. http://www.google.com/intl/en/privacy.html.

Muudatused privaatsuspoliitikas
11.1 Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt ja ilma etteteatamiseta ajakohastada, et kajastada meie privaatsustavade muutusi. Me teavitame teid olulistest muudatustest, avaldades privaatsuspoliitikat silmatorkavalt meie veebisaidil ja märkides privaatsuspoliitika ülaosas, millal seda viimati ajakohastati.

Lapsed
12.1 Me ei kavatse küsida ega koguda isikuandmeid isikutelt, kes on alla 16-aastased või alla teie riigis kehtiva nõusoleku vanuse, kui see on kõrgem. Kui te olete alla 16-aastane või alla 16-aastase või teie riigis täisealise vanuse, ei tohi te sellel veebisaidil isikuandmeid esitada.

Teie õigused
13.1 Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, näha koopiaid teie kohta hoitavatest isikuandmetest ning paluda meil muuta, parandada või kustutada teie isikuandmeid meie süsteemidest. Samuti võite piirata oma isikuandmete töötlemist, piirata seda või esitada vastuväiteid selle suhtes. Me ei tee otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil.
Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete kasutamiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et isegi kui te oma nõusoleku tagasi võtate, võime siiski tugineda teie nõusolekule, mis oli seaduslik alus teie isikuandmete töötlemiseks enne nõusoleku tagasivõtmist.
Te võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele, kui me oleme märkinud, et teeme seda oma õigustatud ärihuvide alusel.
13.2 Kui soovite taotleda, et me enam ei kasutaks ega töötleks teie andmeid teile teenuste osutamiseks ja soovite oma isikuandmed tagasi võtta, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]. Me vastame teie taotlusele kolmekümne (30) päeva jooksul.

Õigused ja õiguskaitsevahendid
14.1 Olenemata käesolevate põhimõtete vastupidistest sätetest võime säilitada või avaldada teie andmeid, kui usume, et see on mõistlikult vajalik seaduse, määruse, kohtumenetluse või valitsuse nõudmise täitmiseks, üksikisiku turvalisuse kaitsmiseks, pettuse, turvalisuse või tehniliste probleemide lahendamiseks või meie õiguste või meie endi või meie külastajate õiguste või vara kaitsmiseks.
14.2 Cryptoguide võib avaldada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele, andmekaitseasutustele, riigiametnikele ja teistele asutustele, kui Cryptoguide on selleks seaduslikult kohustatud või kui see on vajalik külastajate ja Cryptoguide'i turvalisuse kaitsmiseks.

Võtke meiega ühendust
15.1 Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika, meie veebisaidi tavade või meie veebisaidiga suhtlemise kohta, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Isikuandmete edastamine väljapoole ELi/EMPd
Me edastame teie isikuandmeid oma sidusettevõtetele ELis ja väljaspool ELi. Cryptoguide'i rahvusvahelist andmeedastust väljaspool EMPd asuvatele tütarettevõtjatele reguleerivad ELi Komisjoni poolt andmetöötlejate ja vajaduse korral vastutavate töötlejate jaoks vastu võetud standardsed lepingutingimused.
Me edastame isikuandmeid kolmandatele müüjatele, teenusepakkujatele või tarnijatele, kelle oleme palganud täita teenuseid või ülesandeid meie nimel ja meie juhtimisel. Kui need müüjad asuvad ELis, tagame, et nad on lepinguliselt kohustatud järgima ELi andmekaitse-eeskirju. Nende organisatsioonidega sõlmitud lepingutes tagame samuti, et nad töötlevad isikuandmeid ainult vastavalt meie juhistele, et nad saaksid osutada kokkulepitud teenuseid ning kaitsta neile usaldatud isikuandmete terviklikkust ja konfidentsiaalsust.
Samuti võime avaldada isikuandmeid meie konsultantidele, nõustajatele, õiguskaitse- ja muudele asutustele (näiteks maksu- ja sotsiaalkindlustusasutustele), politseile, prokuratuurile, kohtutele ja tribunalidele. Kõik need vastuvõtjad vastutavad ise selle eest, et nad järgivad ELi andmekaitse-eeskirju.

Juurdepääs
Saidile juurdepääsuga ja selle kasutamisega nõustute, et võite alla laadida veebisaidi sisu või selle mis tahes osa, sealhulgas teksti, pilte, graafikat, videot, heli, tarkvara või mis tahes muul kujul (edaspidi “sisu”), üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Välja arvatud eespool sätestatud juhtudel, ei tohi te ilma Cryptoguide'i eelneva kirjaliku loata kopeerida, reprodutseerida, paljundada, paljundada, edastada, eetrisse saata, postitada, salvestada (mis tahes kandjal), edastada, edasi müüa, avalikult näidata või esitada, kohandada või muuta mis tahes muul viisil.

Cryptoguide'ile kuuluvad kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused kättesaadavaks tehtud (või allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud) sisule. Kõik õigused on kaitstud.

Atruna

Cryptoguide'i pakutakse “nagu on” ja ilma igasuguse garantiita. Meie ja meie sidusettevõtjad ning kolmandatest isikutest teenusepakkujad välistavad igasugused garantiid, nii otsesed kui ka kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubakõlblikkuse, sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks ja mittepuutumise kohta, ning kõik muud garantiid, tingimused, kinnitused või garantiid, olgu need siis suulised või elektroonilised. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma arvutile või mobiilseadmele tekitatud kahju, kasutuskadu või kasutajamaterjali kadumise eest.

Te vastutate täielikult kõige eest, mida te teete ja kogu teabe eest, mida te edastate või postitate Cryptoguide'ile. Me ei ole juriidiliselt vastutavad mis tahes kasutajasisu või tegevuse eest, mis mingil viisil rikub seadust või kolmandate isikute või isikute õigusi.

Meie eesmärk on teenida teie ja kogukonna huve ning te nõustute, et kui teil on probleeme või vaidlusi, teatate neist meile ja me püüame need mitteametlikult lahendada. Võite meiega tagasiside ja probleemidega ühendust võtta siin või saata meile e-kirja aadressil [email protected].