EL keelab Anonymous Crypto rahakotid

Algaja

Algaja juhend krüptoraha kohta

Vahepealne

Blockchaini ja krüpto vahepealne juhend

Ekspert

Krüptoraha uudised ekspertidele

Euroopa Liidus (EL) on hiljuti tehtud märkimisväärne regulatiivne areng, mille tulemusena on otsustatud keelata krüptoraha tehingute tegemine, mis on suunatud anonüümsete isehaldatavate krüpto rahakottide “hostitud rahakottidesse”. See samm on oluline osa kontinendi hiljuti kehtestatud rahapesuvastastest eeskirjadest (AML). ELi parlamendi peamine komisjon andis selle keelu jaoks heakskiidu 19. märtsil, mida Patrick Breyer jagas postituse kaudu.

Patrick Breyer, kes on Euroopa Parlamendi liige, kes esindab Deutsch Piraten Partei'i, väljendas oma vastuseisu sellele otsusele. Ta seisis koos Gunnar Beckiga erakonnast Alternatiiv Saksamaale (AfD) selle keelu enamuse heakskiitmise vastu.

ELi Parlamendi rahapesu rahastamise tõkestamise juhtivkomisjoni hääletustulemused. Allikas: Piraten Partei

ELi viimased rahapesu tõkestamise seadused: Uued piirangud sularaha- ja krüptotehingutele

Uue rahapesuvastase direktiiviga kehtestatakse ranged eeskirjad teatavate sularahamaksete piirmäärade ja igasuguste anonüümsete krüptotehingute vastu. Direktiivi kohaselt loetakse ebaseaduslikuks sularahatehingud, mis ületavad 10 000 eurot, ning anonüümsed sularahatehingud, mis ületavad 3000 eurot.

Õigusakti tekst on suunatud konkreetselt anonüümsete isehaldatavate krüptokassade tehingutele teenusepakkujatele, eesmärgiga karmistada sellise finantstegevuse suhtes silmust.

Iirimaal asuv advokaadibüroo Dillon Eustace on märkinud, et heakskiidetud rahapesu tõkestamise paketti on kavas kohaldada kolm aastat pärast selle ametlikku vastuvõtmist. Ometi loodetakse, et need seadused rakendatakse täielikult enne kavandatud jõustamise tähtaega.

Sõltumatu ajakirjanik L0la L33tz on täheldanud, et hoolimata sellest, et ELi parlamendi juhtivad komisjonid on õigusaktid heaks kiitnud, tuleb tõenäoliselt teha veel täiendavaid ratifitseerimismeetmeid, enne kui need jõustuvad.

Breyeri seisukoht sularaha ja krüpto keelustamise kohta

Dr. Breyer on väljendanud skeptilisust seoses nende määruste potentsiaaliga võidelda tõhusalt kuritegevuse vastu. Ta rõhutas ka anonüümsete maksete tähtsust kui individuaalse finantsautonoomia tagamise nurgakivi.

“Üldiselt oleks anonüümsete maksete keelustamisel parimal juhul minimaalne mõju kuritegevusele, kuid see võtaks süütud kodanikke nende finantsvabadusest. (…) Meil on õigus maksta ja annetada internetis, ilma et meie isiklikke tehinguid registreeritaks.”

Patrick Breyer

Lisaks on Piraten Partei esindaja valgustanud negatiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, mis võiksid järgneda suveräänsete makseviiside keelustamisest.

“Sellel ELi sõjal sularaha vastu on vastik tagajärgedega! Tuhandeid aastaid on ühiskonnad kogu maailmas elanud eraelu puutumatust kaitsva sularahaga. Sularaha hiiliva kaotamisega ähvardab negatiivsete intressimäärade oht ja oht, et pangad võivad igal ajal rahapakkumise katkestada. Sõltuvus pankadest kasvab murettekitavalt kiiresti. Selline finantsvabaduse kaotamine tuleb peatada.”

Patrick Breyer

ELi avalik arvamus AMLi piirangute kohta sularaha- ja krüptotehingutele

Minevikku vaadates on täheldatud, et Euroopa kodanikud on ajalooliselt olnud igasuguste sularahatehingute piirangute vastu. Märkimisväärne avalik vastureaktsioon toimus 2017. aastal, kui komisjon küsis avalikkuse tagasisidet sularahamaksete piiramise ettepanekute kohta.

Tema sõnul “rääkis üle 90% vastanud kodanikest, et nad on sellise sammu vastu. Vastajad leidsid, et anonüümne sularahas maksmine on “oluline isiklik vabadus” ja et “sularahamaksete piirangud ei ole võimalike eesmärkide (võitlus kuritegevuse, terrorismi ja maksudest kõrvalehoidumise vastu) saavutamisel tõhusad.”

Varimajanduse spetsialist Friedrich Schneider on väljendanud oma veendumust, et need regulatiivsed meetmed ei mõjuta tõenäoliselt oluliselt kuritegevust, oodates vaid marginaalset mõju.

Lõplikud mõtted

Kokkuvõtvalt võib öelda, et selle uue rahapesuvastase õigusakti jõustumine piirab sisuliselt krüptoraha tehinguid isehaldatavate rahakottide kaudu ainult määratud “kohustatud isikutega”.

Krüptovaluutavõrgud on põhimõtteliselt loata, võimaldades igaühel luua krüptograafilise privaatvõtme, mis võimaldab piiramatut juurdepääsu süsteemile. See aluspõhimõte rõhutab krüptovaluutade demokratiseerivat potentsiaali pakkuda õiglast, avatud ja kättesaadavat finantssüsteemi, mis eirab kasutajate mis tahes diskrimineerimist.

Hiljutine seadusandlik heakskiitmine on tekitanud märkimisväärse arutelu ekspertide ja finantsvabaduse pooldajate seas, kusjuures paljud peavad seda oluliseks löögiks põhilistele inimõigustele. Dialoogi on laiendatud sotsiaalmeedia platvormidele, nagu X (endine Twitter), kus on tehtud võrdlusi düstoopilise ühiskonnaga, mida George Orwell kirjeldas oma tuntud romaanis “1984”.

Kuna Euroopa Liit ja selle liikmesriigid mõtlevad selle seadusandliku heakskiidu mõju üle, on üha rohkem spekulatsioone ELi parlamendi poliitilise otsustavuse kohta säilitada oma seisukoht selles küsimuses ka edaspidi.

Algaja

Algaja juhend krüptoraha kohta

Vahepealne

Blockchaini ja krüpto vahepealne juhend

Ekspert

Krüptoraha uudised ekspertidele